Trạng Thái :

Chất lượng:
720p

Năm:

Sắp chiếu:
HD + Phụ đề Việt + Thuyết Minh


Nội Dung Phim

HOA THIÊN CỐT
The Journey Of Flower (2015)
Trạng thái:Hoàn tất
Điểm IMDb:7.5
Đạo diễn: Lương Thắng Quyền,
Diễn viên: Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh
Quốc gia: Trung Quốc,
Năm:2015
Chất lượng:Bản đẹp
Độ phân giải:HD 720p
Ngôn ngữ: Phụ đề Việt
Thể loại: Thần Thoại, Phim Cổ Trang,
Công ty SX: CiWen TV

NỘI DUNG PHIM:
Được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn mạng Fresh Quả Quả. Phim kể về một mối tình cảm động lòng người và đầy sóng gió của Hoa Thiên Cốt và Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa. Hoa Thiên cốt là vị thần cuối cùng trên thế gian, thiên sát cô tinh trăm năm khó gặp, sinh ra cả một vùng rộng lớn các loài hoa đều héo tàn nên gọi là Hoa Thiên Cốt.. Bạch Tử Họa – một đời không phụ Trường Lưu, không phụ lục giới, không phụ thiên địa…

Chúc các bạn xem phim Hoa Thiên Cốt - The Journey Of Flower (2015) [Full 58/58 Tập] vui vẻ.
1;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594412.html|2;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594413.html|3;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594414.html|4;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594415.html|5;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594416.html|6;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594417.html|7;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594418.html|8;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594419.html|9;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594420.html|10;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594421.html|11;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594422.html|12;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594423.html|13;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594424.html|14;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594425.html|15;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594426.html|16;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594427.html|17;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594428.html|18;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594429.html|19;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594430.html|20;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594431.html|21;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594432.html|22;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594433.html|23;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594434.html|24;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594435.html|25;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594436.html|26;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594437.html|27;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594438.html|28;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594439.html|29;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594440.html|30;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594441.html|31;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594487.html|32;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594488.html|33;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594489.html|34;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594490.html|35;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594491.html|36;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594492.html|37;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594493.html|38;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594494.html|39;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594495.html|40;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594496.html|41;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594497.html|42;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594498.html|43;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594562.html|44;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594563.html|45;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594492.html|46;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594601.html|47;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594602.html|48;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594603.html|49;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594604.html|50;http://xemphimso.com/xem-phim/online/hoa-thien-cot-the-journey-of-flower/594605.html|

Có thể bạn muốn xem