Trạng Thái :

Chất lượng:
720p

Năm:

Sắp chiếu:
HD + Phụ đề Việt + Thuyết Minh


Nội Dung Phim

Tên phim: Tử Sai Kỳ Duyên
Tên tiếng Anh: Loved in the Purple
Tên tiếng Hoa: 紫钗奇缘
Đạo diễn: Đàm Tiếu
Số tập: 35 (TVB)
Khởi chiếu: 4/9/2013
Diễn viên:
Diệp Tuyền vai Hoắc Tiểu Ngọc
Lâm Phong vai Nạp Lan Đông (Hoàng Sam Hiệp Khách)
Trình Thành vai Lí Ích (Tài tử nổi tiếng)
Trần Di Dung vai Lô Tĩnh Lan
Trịnh Diệc Đồng vai Đỗ Ý Nùng
Vương Chí Phi vai Lí Thích (Hoàng Đế)
Uyển Quỳnh Đan vai Ninh Quốc Công Chúa

Nội dung: Phim kể về nàng ca nữ Hoắc Tiểu Ngọc, thời nhà Đường cùng các nhân vật Nạp Lan Đông- Hoàng Sam hiệp khách, tài tử Lý Ích, Tô Tĩnh Lan, miêu tả những cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật, những điệu múa đời Đường đẹp mắt cùng với mối tình đau thương làm xúc động lòng người.
1;http://clip.vn/embed/2gIo| 2;http://clip.vn/embed/2gGv| 3;http://clip.vn/embed/2gGc| 4;http://clip.vn/embed/2gaD| 5;http://clip.vn/embed/2gaW| 6;http://clip.vn/embed/2gM0| 7;http://clip.vn/embed/2gML| 8;http://clip.vn/embed/2gAd| 9;http://clip.vn/embed/2EPo| 10;http://clip.vn/embed/2EdL| 11;http://clip.vn/embed/2Edm| 12;http://clip.vn/embed/2EcL| 13;http://clip.vn/embed/2jWB| 14;http://clip.vn/embed/2jW4| 1;http://www.youtube.com/watch?v=UC92eICEJHU| 2;http://www.youtube.com/watch?v=pkaNOwd17kU| 3;http://www.youtube.com/watch?v=PeLBex1aQYI| 4;http://www.youtube.com/watch?v=QCJKLHtiK9w| 5;http://www.youtube.com/watch?v=R0VNYzHj-qk| 6;http://www.youtube.com/watch?v=Jjl40KqH1mI| 7;http://www.youtube.com/watch?v=Ni67o6ReaZo| 8;http://www.youtube.com/watch?v=a9Ch_46gFAU| 9;http://www.youtube.com/watch?v=PJoIFdOrvas| 10;http://www.youtube.com/watch?v=YYzdzHc1fQY| 11;http://www.youtube.com/watch?v=ip3KLJ0QWtI| 12;http://www.youtube.com/watch?v=ZJjylbbhAZg| 13;http://www.youtube.com/watch?v=jqAyojj_myQ| 14;http://www.youtube.com/watch?v=DcvTdqz7UmE| 15;http://www.youtube.com/watch?v=Z52KcBo989o| 16;http://www.youtube.com/watch?v=llQ4BKSCk_E| 17;http://www.youtube.com/watch?v=Ng7JsdFhD5Y| Trailer;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/trailer.mp4| Load Lâu 1;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep01.mp4| 2;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep02.mp4| 3;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep03.mp4| 4;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep04.mp4| 5;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep05.mp4| 6;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep06.mp4| 7;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep07.mp4| 8;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep08.mp4| 9;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep09.mp4| 10;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep10.mp4| 11;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep11.mp4| 12;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep12.mp4| 13;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep13.mp4| 14;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep14.mp4| 15;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep15.mp4| 16;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep16.mp4| 17;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep17.mp4| 18;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep18.mp4| 19;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep19.mp4| 20;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep20.mp4| 21;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep21.mp4| 22;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep22.mp4| 23;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep23.mp4| 24;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep24.mp4| 25;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep25.mp4| 26;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep26.mp4| 27;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep27.mp4| 28;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep28.mp4| 29;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep29.mp4| 30;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep30.mp4| 31;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep31.mp4| 32;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep32.mp4| 33;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep33.mp4| 34;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep32.mp4| 35-End;http://upload.yeuamnhac.com/musica/danonline/tskd/ep35.mp4|

Có thể bạn muốn xem